ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (หรือรอบ 3.5) ระหว่างวันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2561


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561

(Thai University Central Admission System : TCAS)?
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (หรือรอบ 3.5)


*หมายเหตุ : ขอให้ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัคร ก่อนการสมัคร เนื่องจากคุณสมบัติเกณฑ์การรับมีการเปลี่ยนแปลง จากประกาศเกณฑ์คุณสมบัติที่แจ้งก่อนหน้านี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735, 2734

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-05-18 09:29:31