ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และศูนย์ป้องปรามการรับน้องประชุมเชียร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง   การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง ศูนย์ป้องปรามการรับน้องประชุมเชียร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561


โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-05-28 15:37:28
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2