ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ทุกท่านร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ทุกท่าน
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑

ณ บริเวณหน้าเสาธง มทร.อีสาน นครราชสีมา

---------------------------------

เวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา  ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. พิธีทำบุญอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   

                             ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๙ รูป

เวลา  ๐๘.๐๐ - ๐๘.๐๕ น. อธิการบดีกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา  ๐๘.๐๕  น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ขับร้องเพลงชาติร่วมกัน เสร็จพิธี

การแต่งกาย : 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองสวมเสื้อสูททับ หรือชุดผ้าไทยสีเหลือง

- นักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา มทร.อีสาน

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์วัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน โทรศัพท์ ๐๔๔ ๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๓๔๐ ๒๓๔๑

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-11-28 21:38:45