ราคากลาง » ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrieation LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด


ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrieation LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

โดย ชนิดาภา ขันตี ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2018-12-20 17:44:04
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1