ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตามที่ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาติดตามประกาศอีกครั้งวันที่ 4 เมษายน 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

           ตามที่ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาติดตามประกาศอีกครั้งวันที่ 4 เมษายน 2562 ดังนี้
 

          1. เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
                 ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

                 ลิงค์นี้ http://www.oapr.rmuti.ac.th/Admission/html/detail_41.html


             2. เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
                ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

                ลิงค์นี้  http://www.oapr.rmuti.ac.th/Admission/html/detail_42.html

            

            3. เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ระดับปริญญาตรี
                ประจำปีการศึกษา 2562 : รอบที่ 1 TCAS (Portfolio)


               ลิงค์นี้ http://www.oapr.rmuti.ac.th/Admission/html/detail_43.htmlสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
Tel.044233000 ต่อ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2019-04-04 16:13:45